Groep 3 gaat van start

Vanaf zondag 14 april starten we met een 3e Groep. Inzet is met name een rustigere start van de wekelijkse fietsrit en een fietssnelheid van maximaal 28 kilometer per uur. De starttijd is gelijk aan de starttijd van groep 2 en wel 8.45 uur en de startlocatie van groep 3 is voor “De Burgerij”. De ritten staan in de kalender.

Ledenvergadering met gastspreker

Op vrijdag 22 maart werd de jaarlijkse Ledenvergadering van onze Tourclub gehouden. Met de aanwezigheid van 55 Tourclub leden werd de vergadering goed bezocht. Onder het genot van een kop koffie en een stukje appeltaart werd de vergadering geopend door onze voorzitter en zijn de belangrijkste agendapunten in een half uur afgewerkt. De notulen van de vorige ledenvergadering van november 2012 zijn goedgekeurd door de leden, als ook het financieel jaarverslag over 2012 en de begroting (met een kleine kanttekening) 2013. Het officiële gedeelte werd even na half negen afgesloten. “Ledenvergadering met gastspreker” verder lezen