Nieuwsbrief aankondiging winterseizoen 2016

Beste leden van de Tourclub Limmen,

De Algemene Ledenvergadering is afgelopen vrijdag 21 oktober gehouden. In totaal hebben 24 leden deelgenomen.

De belangrijkste punten uit de vergadering:

 • Tourcommissie/maandritten:
  Afgesproken is om de lengte van de maandritten te beperken tot een afstand tussen 100 en 140 Km. De gewenste gemiddelde snelheid ligt op het niveau van groep 3. Iets te snel voor groep 4 en iets te langzaam voor groep 2. Het bestuur komt in het voorjaar met een plan voor het komende seizoen.
 • Financieel:
  Het financieel jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016/2017 zijn goedgekeurd (enkele financieel technische opmerkingen komen terug in de notulen).
 • Veiligheid:
  Resultaten van de enquête zijn toegelicht. De rol van de wegkapitein, goed seinen en goede concentratie zijn belangrijk. Rij in de groep die bij je past!
 • Presentatie van Kroone Liefting en Agu.
  Interessante presentaties. De aanwezigen leden hebben een gratis wintercheck aangeboden gekregen!

De maand oktober 2016 nadert zijn einde. Dit betekent natuurlijk ook dat het komende weekend de wintertijd begint. Vergeet niet de klok een uur terug te zetten.
Een aantal fietsers gaat starten met de MTB in de duinen of op het strand.
Anderen kiezen voor de ijsbaan.
Op zondagmorgen zullen minder leden met de racefiets bij de “Burgerij”te Limmen verschijnen.

Er wordt echter wel gereden door de liefhebbers.
De starttijd van alle groepen is dan 09.00 uur.

In plaats van met 4 groepen rijden we dan met 2 groepen (verschillende snelheden). Verdeling groepen wordt ter plaatse bepaald.