Levering nieuwe kleding morgen gaat niet door!

Beste leden, 

Namens het bestuur, 

Henk Stee