Algemene ledenvergadering van Tourclub Limmen.

Beste leden van Tourclub Limmen,

Hierbij nodigen wij u  uit voor de algemene ledenvergadering van Tourclub Limmen.

  • De ledenvergadering wordt gehouden bij de ‘Heeren van Limmen’
  • Dusseldorperweg 103 te Limmen.
  • Vrijdag 1 april 2022
  • Inloop en koffie vanaf 19.45 uur
  • Aanvang vergadering 20.00 uur

Een belangrijk agenda punt voor de ALV zijn de bestuursverkiezingen.
Het goede nieuws is dat we een kandidaat hebben voor opvolging van Leo Koot. Henk Steen heeft zich kandidaat gesteld voor de voorzitter functie.
Vooralsnog zijn er geen kandidaten voor de secretaris functie, om deze reden stelt de huidige secretaris (Richard de Groot) zich beschikbaar voor een extra jaar. De functie van penningmeester wordt nu vervuld door Walter Pronk. Walter wil graag de komende 3 jaar penningmeester blijven.

Tot de algemene ledenvergadering!

Bestuur Tourclub Limmen