ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 3 december

Beste Leden,

Helaas kan onze altijd gezellige ledenvergadering niet  doorgaan op locatie.

In de huidige corona tijd is het, volgens het bestuur, niet verstandig om bij elkaar te komen.

Om deze reden wordt de algemene ledenvergadering online gehouden.
Het bestuur wil graag de formele agendapunten van de algemene ledenvergadering afgehandeld hebben.

Bijgevoegd bij deze mail de formele stukken en voor de vergadering een ‘zoom link’. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Donderdag 3 december 2020 om 20:00 uur

  1. Opening
  2. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 22 november 2019
  3. Kascontrole 2019 en financieel jaarverslag 2019
  4. Prognose 2020 en de begroting 2021
  5. Rondvraag